Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Om företaget

Lars H Miljökonsult HB är ett helägt familjeföretag som startades 2000.

Verksamheten startade med en del uppdrag inom avfallshanteringen och klassning av förorenade jordar och gavs namnet LILO – Industrirecycling HB efter Lisbeth och Lars Olsson.

Vid det tillfället omhändertogs industriavfall.

LILO – Industrirecycling HB med avfallsinsamling lades ned 2003 och numera heter företaget
Lars H Miljökonsult HB.

Företaget har sitt säte i Svalöv, ca två mil öster om Landskrona och arbetar i huvudsak inom
södra Sverige och Mälardalen.

       
     
Producerad av AO TotalService