Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

CV

Huvudsakligt arbetsområde

Lars H Olsson är väg- och vattenbyggare med miljökompetens och med inriktning mot miljölagstiftning och miljöledningssystem.

Jag arbetar med alla delar av miljölagstiftningen utom djurhållning och livsmedelslagstiftning. Jag har stor erfarenhet av myndighets-kontakter och miljöutredningar samt miljölednings-system. Vidare har jag mångårig erfarenhet av förorenade jordar, behandling av områden samt saneringsförslag.

Dessutom har jag stor erfarenhet av olika företags miljölednings-system genom de miljörevisioner som jag utför för kunders räkning, dels som internrevisioner och dels som beställar revisioner på anlitade företag.

       
     
       
 
Arbetsresumé  
  okt. 2011 – t. v. VD, Miljökonsult
  febr. 2003 – okt. 2010 VD, Miljösamordnare, Banverket/Trafikverket
  okt. 2000 – febr. 2003 VD, Miljökonsult
  jan. 1996 - sept. 2002 Teknisk projektchef miljö, Markaryds kommun
  jan. 1990 – jan. 1996 Gatuchef. Markaryds kommun
  maj 1987 – jan 1990 Stf driftchef, Vägverket
  aug. 1982 – maj 1987 Arbetsområdeschef, Vägverket
  juni 1971 – aug 1982 Arbetsledare, Vägverket
  juni 1966 – aug 1969 Arbetsledare, Vägverket
  juni 1962 – juni 1966 Extra tjänsteman, Vägverket
     
Övrig utbildning  
  Miljörevisor 1999
  Miljölagstiftning 1999
  Miljöstrategi 1997
  Avfallsteknik 1996
  Restekologi 1995
  Vattenvård 1994
  Ekologisk avloppshantering 1993
     
 
       
     
Producerad av AO TotalService