Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Egenkontroll

Verksamhetsutövarens egenkontroll regleras i miljöbalken och i ”Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll ( SFS 1998:901)”.

Verksamhetsutövaren skall kunna redovisa hur han bedriver kontrollen och hur resultatet redovisas och vad resultatet står för. För detta krävs rutiner, checklistor och kunskap om vad som stadgas i lagar, förordningar och verksamhetstillstånd

Lars H Miljökonsult HB har mångårig erfarenhet av egenkontroll och kan därför hjälpa Er med att bygga upp ett lättförståligt och enkelt system.

Ett genomtänkt och väl introducerat egenkontrollprogram kan t.ex. för C-anläggningar göra att man slipper lämna miljörapport och att alla kontakter med tillsynsmyndigheterna blir betydligt enklare.

   
   
     
Producerad av AO TotalService