Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Enskilda avlopp

Vi utför stora och små utredningar för enskilda avlopp.
Vi ger förslag till olika enskilda avloppsanläggningar som passar just Ert behov.
Vi projekterar och föreslår egna lösningar för reningsverk upp till 500 personer.
Vi projekterar anloppsledningar såväl tryckledningar som självfallsledningar.
Vi projekterar Ert vattenledningsnät.

OBS! Vi är inte bundna till någon speciell anläggning eller till något speciellt fabrikat! Vi är helt fristående.


Förslag
När vi presenterat vårt förslag och ni valt anläggning så upprättar vi kontakter med berörda myndigheter och upprättar de handlingar som myndigheterna behöver för att lämna tillstånd till föreslagen anläggning.

Vi hjälper till med bildande av gemensamhetsanläggningar.

Projektering
Vi hjälper till med projektering av er enskilda avloppsanläggning, projektering av större reningsanläggningar och avloppsledningsnät för anslutning till kommunala ledningsnät eller eget gemensamt reningsverk.

Vi projekterar vattenledningar från enskilda brunnar eller från kommunalt vattenledningssystem.

Upphandling
Vi upprättar handlingar för upphandling av entreprenörer.

Byggkontroll
Vi hjälper Er med byggledning och kontroll.

Driftsättning och kontroll
Vi driftsätter er renings anläggning med avseende på inställningar, intrimning och funktion. Det gäller i huvudsak anläggningar som omfattar flera bostäder.

Miljörapport
Vi hjälper Er skriva miljörapport till miljökontoret eller länsstyrelsen.

   
   
     
Producerad av AO TotalService