Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Förorenade jordar

Sanering och rådgivning

Lars H Miljökonsult HB svarar för alla kontakter med tillsynsmyndigheterna samt kan för Er räkning gör anmälan om ofrivilligt utsläpp av allehanda slag.
Tänk på att alla ofrivilliga utsläpp skall anmälas till tillsynsmyndigheten.


Lars H Miljökonsult HB


• utför provtagning, analyser och förslag till saneringsåtgärder inom förorenade områden.

• ger råd och anvisningar för saneringsområden under tiden sanering pågår. 

Vi kan även ställa upp med byggledning under entreprenaden.

   
   
     
Producerad av AO TotalService