Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Miljöronder / Miljörevision

Lars H Miljökonsult HB kan genom Lars H erbjuda interna miljörevisioner av dit företags miljöledningssystem. Lars H har varit miljörevisor sedan 1999.

Lars H Miljökonsult HB har även stor erfarenhet av att utföra miljörevisioner eller miljöronder på underleverantörer eller totalentreprenörer. I detta fall görs revisioner mot såväl kontrakt som miljöplaner, lagstiftning och redovisat ledningssystem. Beställare av dessa revisioner/ronder är i huvudsak beställaren av entreprenader.

Lars H Miljökonsult HButför vidare genom Lars H revisioner mot olika företags underleverantörer. 

Det är av stor vikt att ett företag som är certifierat i enlighet med ISO 14 001 och andra system följer upp de krav som man ställer på sina underleverantörer eller underentreprenörer.

   
   
     
Producerad av AO TotalService