Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd / Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Specialitet

  Ledningssystem enligt ISO 14 001
  - Miljöledningssystem
- Miljöledning
  Förorenade jordar och avfall                              
  - Avfallshantering
- Farligt avfall
  Miljöronder/revisioner
  - Miljörevision utifrån ISO 14 001
  (Även avdra system kan revideras)
  Riskanalyser
  - Riskanalys
  Egenkontrollprogram
  - Egenkontroll
  Saneringsförslag för mindre anläggningar och områden
  - Sanering och rådgivning
  Tillstånds- och anmälningsärende – Myndighetskontakter
  - Tillstånd
- Anmälningar
  Rådgivning och utbildning i miljölagstiftning
  - ISO 14 001
- Anpassad miljöutbildning för företag
- Riskanalyser
  Försäkran
  - Vår försäkran/sekretessgaranti
  Försäkran
  - Vår försäkran/sekretessgaranti
  Upphandlingar
  - Miljökompetens
  Markundersökningar, förorenade områden
  - Provtagningsutrustning
- Analyser
  Markundersökningar, förorenade områden
  - Provtagningsutrustning
- Analyser
  Enskilda avlopp
  - Förslag
- Myndighetskontakter
- Projektering
- Driftsättning och kontroll
       
     
Producerad av AO TotalService