Vi erbjuder företag vår kompetens
och finns till hands när
kompetens behövs.
  Startsida
  Om företaget
  CV
  Erfarenhet
  Referenser
  Kontakt / Karta
 
 
  Specialiteter
Ledningssystem
Tillstånd/Anmälningar
Riskanalyser
Egenkontrollprogram
Miljöronder / Revision
Förorenade jordar
Avfall
Enskilda avlopp

Tillstånd och anmälningar till tillsynsmyndigheten

Fråga först, bedriv verksamhet sen!

Vi hjälper er med alla typer av myndighetskontakter detta må vara kommunernas miljökontor eller länsstyrelserna.

Miljöfrågorna finns där du minst anar och regleras av Miljöbalken med alla dess förordningar.
Vi har årligen kontakt med ca 50 miljökontor och 7 länsstyrelser.

Tillstånden eller anmälningarna må gälla nyetablering av alla typer av industrier eller verksamheter som kräver detta eller bara en oförutsägbar händelse t ex ett ofrivilligt utsläpp av en kemikalie.

Det kan röra sig om en tillfällig verksamhet, t ex flisning av virke, sortering av avfall m m.

Det kan vara arbete i strandskyddsområde såväl som i vattenskyddsområde.
Vi upprättar alla handlingar som ni kommer att behöva för Er anmälan eller Ert tillstånd.

Vi ger Er råd i alla typer av miljöfrågor.

   
   
     
Producerad av AO TotalService